MARRËVESHJA BASHKËPUNIMI NDËRMJET CIT – IETT

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) dhe Instituti i Arsimit, Trashëgimisë dhe
Turizmit (IETT) arritën një marrëveshje për bashkëpunim të mëtejshëm.
Studentët e CIT janë në thelb të marrëveshjes, e cila nënkupton ekzekutimin e aktiviteteve të
ndërsjella si:
 Shkenca;
 Kultura;
 Turizmi;
 Arsimi;
 Trashëgimia.
Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT):
 mbron rëndësinë e arsimit, trashëgiminë kombëtare dhe potencialin e turizmit në
Shqipëri;
 beson se njerëzit duhet të njohin dhe përqafojnë plotësisht historinë, traditën dhe kulturën
e tij.

image 3 768x768 1
MARRËVESHJA BASHKËPUNIMI NDËRMJET CIT – IETT 2