LISTAT E STUDENTËVE FITUES NË CIT – RAUNDI II

Shpallen listat e studentëve fitues në CIT gjatë raundit të dytë për programet e
studimit Bachelor.

Fakulteti i Inxhinierisë

Fakulteti i Inxhinierisë, Inxhinieri Softuerike

Fakulteti i Inxhinierisë, Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni

Fakulteti i Inxhinierisë, Inxhinieri Telekomunikacioni

Fakulteti i Ekonomisë

Fakulteteti i Ekonomisë, Administrim Biznesi

Fakulteti i Ekonomisë, Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni

Fakulteti i Ekonomisë, Financë dhe Kontabilitet

Njoftim për aplikantët që janë poshtë vijës së kuqe!
Të nderuar aplikantë që jeni të renditur poshtë vijës së kuqe, Ju sqarojmë seedhe sikur të gjithë
kandidatët fitues (mbi vijën e kuqe), në listat paraprake të shpalluara të regjistrohen në CIT,
sërisht mbeten kuota të lira. Kjo vjen për arsye se i njëjti kandidat është shpallur fitues në disa
programe studimi të ofruara nga CIT. Regjistrimi zhvillohet me faza 48 orëshe dhe vija e kuqe
do të ulet në mënyrë të vazhdueshme pas kalimit të nënfazave. Kjo do tu japi mundesinë
kandidatëve të tjerë që ndodhen poshtë vijës së kuqe që të vijnë dhe të regjistrohen në programin
e studimit të zgjedhur në CIT.

Untitled design
LISTAT E STUDENTËVE FITUES NË CIT – RAUNDI II 2