Letërsia e McGraw Hill në CIT!

Letërsia e McGraw Hill në CIT!

CIT do të studioni me literaturë nga McGraw Hill, një nga tre botuesit arsimorë në botë.

Më shumë se 14,000 autorë kanë bashkëpunuar me kompaninë, duke përfshirë më shumë se 50 fitues të çmimit Nobel. Kjo është arsyeja pse, në vitin 2016, CIT, si një nga universitetet në Tiranë më te përkushtuar tek studentët bashkëpunoi me McGraw Hill. Bashkëpunimi ishte me qëllimin t’i pajisur studentët tanë me idetë dhe tekstet më të mira në klasë në industri, duke i lejuar ata të zhvillojnë të menduarit e pavarur, zgjidhje novatore dhe të zbatojnë shkencën e të mësuarit.

Këto tekste janë një burim i vlefshëm informacioni dhe kërkimi për të gjithë studentët tanë që dëshirojnë të thellojnë njohuritë e tyre në fushën e tyre të studimeve. Kjo do t’ju mundësojë të merrni notat që dëshironi dhe të përfitoni sa më shumë nga përvoja juaj në universitet.

“Një investim në njohuri paguan interesin më të mirë” – Ben Franklin

HAPE DERËN TUAJ NË BOTË

  • Letërsia e McGraw Hill në CIT!
  • Në CIT do të studioni me literaturë nga McGraw Hill