Lëshimi i çertifikatave të Google Meet për të gjithë stafin e CIT

Lëshimi i certifikatave të Google Meet për të gjithë stafin e CIT

I gjithë stafi i CIT, akademik dhe administrativ, ka përfunduar trajnimin e mëtejshëm të Google Meet dhe Platformave të lidhura me të! Certifikatat lëshohen në përputhje me rrethanat.

Ne besojmë se TRAJNIMI DHE ZHVILLIMI I VAZHDUESHËM është thelbësor për të qenë i suksesshëm si në nivel individual ashtu edhe në nivel organizativ. Kjo qasje ka sjellë përfitimet si më poshtë:

  • Përmirësimi të nivelit të vetëdijes së individit;
  • Rritja e aftësive në më shumë fusha të ekspertizës;
  • Rritni motivimin për të tejkaluar objektivat e paracaktuara.

Faleminderit të gjithë stafit dhe trajnerëve të CIT që ishin pjesë e këtij trajnimi dhe presim me padurim trajnimin e radhës të stafit të CIT.

Universitetet Private në Tiranë kanë nevoj për staf të mirëpërgatitur dhe të plotësuar. Prandaj CIT kërkon gjithmonë mundësi për të përmirësuar sa më shumë stafin akademik.

Leshimi i certifikatave te Google Meet per te gjithe stafin e CIT
Lëshimi i çertifikatave të Google Meet për të gjithë stafin e CIT 2