Flag of Canada

Leksion i hapur nga Artiona Bogo

Znj. Artiona Bogo është Eksperte e Lartë e Blockchain & DLT në Berlin,
Gjermani. Me përvojë në ndërtimin e çështjeve të biznesit për Blockchain/DLT në industri të
ndryshme: Automobilistikë dhe Transport, Produkte Konsumatore, Banka, Shkencat e Jetës,
Kujdesi Shëndetësor, Energjia, Shërbimet Komunale, Sektori Publik. Praktikisht me teknologji të
ndryshme Blockchain për biznes: Fabric, Multichain, Quorum, Corda. Aktualisht duke u
fokusuar në financimin e tregtisë me fuqi DLT dhe financimin e zinxhirit të furnizimit.
Leksion i hapur me temë: “Nga private në shperndarje: Blockchain po ndryshon bizneset”.

43. 08 01 2020 768x768 1
Leksion i hapur nga Artiona Bogo 2