Leksion i hapur me Erdogan Imerin me temën “Si transformimi digjital porevolucionarizon industrinë e shëndetësisë”

Pikat kryesore të leksionit të hapur me Erdogan Imerin me temën “Si transformimi
digjital po revolucionarizon industrinë e shëndetësisë”.
Digjitalizimi i Industrisë së Shëndetësisë ka zhvilluar mjete teknologjike që përmirësojnë
shërbimet e kujdesit shëndetësor, duke përfshirë softuerin që e bën informacionin shëndetësor
më të aksesueshëm për pacientët.
Teknologjia dhe aplikimet e lidhura me të janë në thelb të CIT, sepse ne besojmë se teknologjia
luan një rol vendimtar në formësimin e shoqërisë moderne në ditët e sotme.

image 4 1 768x768 1
Leksion i hapur me Erdogan Imerin me temën “Si transformimi digjital porevolucionarizon industrinë e shëndetësisë” 2