EN

AL

CIT Logo white
Search
Close this search box.

EN

-

AL

Leksion i hapur i mbajtur në Universitetin Mjekësor të Gracit, Austri

Leksion i hapur i mbajtur në Universitetin Mjekësor të Gracit, Austri

Leksion i hapur i mbajtur në Universitetin Mjekësor të Gracit, Austri

Momente nga një leksion i hapur i mbajtur në Universitetin Mjekësor të Grazit, Austri🇦🇹!

Stafi ynë Akademik, Prof. Vaso Qano dhe Ing. Shefqet Meda mbajti një Leksion të Hapur në Universitetin Mjekësor të Grazit si pjesë e dy projekteve:

 • “Kapja e lëvizjeve të frymëmarrjes për vlerësimin sasior të mushkërive në Tomografinë e Kompjuterizuar”.
 • “Kutia e Veglave për Fëmijët për pajisjet e imazhit mjekësor”.

Leksioni trajtoi çështjen e rreziqeve të ekspozimit ndaj radiofrekuencave (RF):

 • Identifikimi i të dhënave shkencore për efektet e ekspozimit.
 • Identifikimi i të dhënave shkencore për nivelin minimal të ekspozimit.
 • Identifikimi i të dhënave shkencore për aplikimin e reduktimit.

Kufijtë e rreptë dhe të sigurt të ekspozimit për fushat elektromagnetike të rekomanduara në nivel BE, vlejnë për të gjitha brezat e frekuencave të parashikuara aktualisht për 5G. Tani, më shumë se kurrë, teknologjia e informacionit është jetike për ekonominë, shëndetin dhe sigurinë tonë!

CIT vazhdon të ecë përpara duke iu afruar qëllimit të saj në nivel ndërkombëtar!

 • Leksion i hapur i mbajtur në Universitetin Mjekësor të Gracit, Austri
 • rreziqeve të ekspozimit ndaj radiofrekuencave
 • Kutia e Veglave për Fëmijët për pajisjet e imazhit mjekësor
 • Kapja e lëvizjeve të frymëmarrjes për vlerësimin sasior të mushkërive në Tomografinë e Kompjuterizuar
 • Leksion të Hapur në Universitetin Mjekësor të Grazit
 • Stafi ynë Akademik, Prof. Vaso Qano
 • Momente nga një leksion i hapur i mbajtur në Universitetin Mjekësor të Grazit, Austri