Kuotat për Raundin e Dytë

Njoftohen të gjithë maturantët/kandidatët se Portali i Aplikimit
Universitar https://aplikimi.ualbania.al  do të hapë aplikimet për Raundin e II në datat 19 -21
Shtator 2019. Nëse dëshironi të studioni në Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i
Teknologjisë” duhet patjetër të përzgjidhni degët që universiteti ynë ofron si një nga 10
preferencat tuaja të studimit.

Programi i StudimitKuota Totale
Bachelor në “Inxhinieri Softuerike”26
Bachelor në “Inxhinieri Telekomunikacioni”14
Bachelor në “Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni”31
Bachelor në “Administrim Biznesi”22
Bachelor në “Financë dhe Kontabilitet”20
Bachelor në “Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni”19

CIT ju uron suksese të gjithë maturantëve në këtë fazë të rëndësishme të studimeve dhe
profesionit të tyre, dhe ju informon se ofron bursa deri në 100% për:
– Maturantët e ekselencës.
– Maturantët ne bazë të mesatares
– Maturantët që vijnë nga familje në nevojë
– Maturantët jetimë
– Maturantët me aftësi ndryshe

social kuotat 1 768x499 1
Kuotat për Raundin e Dytë 2