Flag of Canada

Technological Albania on the hundred anniversaries of Independence

Më 16 Nëntor 2012, CIT organizoi “Shqipëria Teknologjike në njëqind vjetorin e Pavarësisë”.
Shqipëria teknologjike në njëqind përvjetorët e Pavarësisë