KONFERENCA XIV SHKENCORE NDËRKOMBËTARE – Ulqin, Mali i Zi

KONFERENCA XIV SHKENCORE NDËRKOMBËTARE – Ulqin, Mali i Zi

Më 1 prill në qytetin e Ulqinit u mbajt Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me titull: “Roli që ka teknologjia në zhvillimin socio-ekonomik-juridik në nivel global gjatë pandemisë Covid-19”. Konferenca u organizua nga Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim Shkencor në bashkëpunim me Komunën e Ulqinit, Universitetin “Luigj Gurakuqi” dhe Universitetin “Haxhi Zeka”. CIT ishte bashkëorganizator ku Rektori ynë Prof. Dr. Sokol Abazi, Dr. Enriko Ceko dhe Dr. Edmira Cakrani prezantuan kumtesa gjatë konferencës.

Qëllimi i konferencës ishte ndërlidhja e aspekteve sociale, ekonomike dhe ligjore në kohët aktuale. Kjo kërkon një qasje të bashkuar në vendosjen e faktorëve të përbashkët mbi të cilët vëllazëria akademike mund të fokusohet për të rritur krijimin dhe zbatimin e njohurive. Pandemia aktuale ka shërbyer si një thirrje zgjimi për institucionet e arsimit të lartë dhe studiuesit nga sektori publik dhe privat që të punojnë në rritjen e bashkëpunimit në fronte të ndryshme për të siguruar qëndrueshmërinë e burimeve.

Në fjalën e tij, Prof. Dr. Abazi theksoi rolin e CIT si një kryqëzues i bashkëpunimit dhe bashkëpunimit në kërkimin dhe inovacionin. Gjithashtu dhe mënyrën se si ne përpiqemi për të harmonizuar shkencën dhe teknologjinë tek

me gjendjen aktuale socio-ekonomike dhe zhvillimet ligjore. CIT e konsideron këtë konferencë si një mundësi të shkëlqyer për të përmirësuar bashkëpunimin tonë me institucionet pjesëmarrëse dhe si një platformë për të bërë hapa drejt arritjes së misionit tonë për zhvillimin e aftësive të studentëve. Kjo synohet të arrihet duke promovuar konkurrencën dhe përmirësimin e arsimit. CIT është e angazhuar për bashkëpunim me institucione të ndryshme si në sektorin privat ashtu edhe atë publik, brenda dhe jashtë vendit, për përmirësimin e shoqërisë.

Ndërsa fjalimi i profesorëve tanë të shquar kishte të bënte me punimin e tyre me titull “Zhvillimi i turizmit dhe protokollet e vulave të udhëtimit të sigurt në BB6 (vendet e Ballkanit Perëndimor) në periudhën e pandemisë”. Qëllimi i studimit të tyre ishte të tregonin ecurinë e sektorit të turizmit në Ballkanin Perëndimor gjatë dhe pas periudhës së pandemisë. Kjo në mënyrë që të jepnin disa ide për forcimin e këtij sektori si një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së çdo vendi të Ballkanit Perëndimor dhe për ekonominë e rajonit në tërësi.

  • KONFERENCA XIV SHKENCORE NDËRKOMBËTARE – Ulqin, Mali i Zi
  • Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim Shkencor
  • Roli që ka teknologjia në zhvillimin socio-ekonomik-juridik në nivel global gjatë pandemisë Covid-19
  • Konferenca Shkencore Ndërkombëtare