Konferenca Ndërkombëtare Ndërdisiplinore -3rd UNICART

Konferenca Ndërkombëtare Ndërdisiplinore -3rd UNICART

Prof.Asoc. Dr. Konferenca Ndërkombëtare Ndërdisiplinore – UNICART.

Mulita u shpreh se CIT ndër vite ka dhënë kontributin në fushën e kërkimit dhe të konferencave kombëtare dhe shkencore.

Pedagogët e CIT do të prezantojnë artikujt e tyre shkencore në konferencën 3rd CIT e cila do të jetë më 17-19 Shtator 2020, Vlorë – Shqipëri.

Për të vëzhguarit klikoni linkun:

https://www.youtube.com/watch?v=HPV3dMMIOS8&feature=youtu.be&ab_channel=TelevizioniKontakt

Konferenca Nderkombetare Nderdisiplinore 3rd UNICART
Konferenca Ndërkombëtare Ndërdisiplinore -3rd UNICART 2