KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E CIT: THIRRJA PËR PUNIMET TUAJAËSHTË HAPUR

Thirrja për punimet tuaja është hapur tashmë në lidhje me Konferencën
Ndërkombëtare të 23 Prillit 2021! Dorëzoni përmbledhjen e punës tuaj në
[email protected] deri më 26 shkurt 2021.
Kriza e COVID-19 ka zbuluar dobësitë e shoqërive, individëve, bizneseve dhe ekonomive, duke
kërkuar një riformësim të mënyrës sesi organizohen aktivitetet sociale, ekonomike dhe
teknologjike. Kjo krizë kërkon reagime të bazuara në përgjegjësi, solidaritet dhe bashkëpunim.
Nisur nga ky sfond, Instituti Kanadez i Teknologjisë në bashkëpunim me universitete të tjera dhe
pjestarë të tjerë kryesorë po organizon një Konferencë Ndërkombëtare të titulluar “Formimi i së
ardhmes: Ekonomia digjitale dhe tendencat e fundit të teknologjisë”. Ky event shkencor synon të
mirëpresë partnerët ndërkombëtarë në fushën e ekonomisë dhe teknologjisë përmes punës së tyre
për të nxjerrë në pah dhe analizuar sfidat dhe tendencat kryesore në fusha të ndryshme të krizës
së COVID.
Nëse dikush mund të jetë i interesuar të marrë pjesë dhe nëse dëshiron të ketë më shumë
informacion; ju lutemi klikoni linkun e mëposhtëm:
https://cit.edu.al/icdertt-2021-conference/

image 7 768x768 1
KONFERENCA NDËRKOMBËTARE E CIT: THIRRJA PËR PUNIMET TUAJAËSHTË HAPUR 2