KOMITETI I BURSAVE CIT

KOMITETI I BURSAVE CIT

Ne në CIT, besojmë se çdo student meriton të ketë arsimin më të mirë nga Universitetet më të përkushtuara. GJithashtu dhe mundësitë për të pasur sukses në fushat që ata janë të pasionuar.

Për këtë arsye, sot zhvilluam një takim me komitetin e bursave të CIT. Qëllimi ishte për të analizuar dhe vlerësuar bursat që do të jepen këtë vit. Këto përfshijnë bursa të bazuara në merita për studentët me performancë më të lartë, si dhe bursa të bazuara në nevoja për studentë me nevoja të veçanta dhe studentë pa prindër.

🇨🇦🇦🇱 Bashkohuni në CIT dhe hapni derën tuaj për botën!

KOMITETI I BURSAVE CIT
KOMITETI I BURSAVE CIT 2