KËTU NË CIT, NE BESOJMË SE KOMBINIMI I TEORISË DHE PRAKTIKËS TËSHPIE NË REZULTATE SUPERIORE NË KARRIERË DHE NË SHOQËRI

Petagogët e Fakultetit të Ekonomisë në Institutin Kanadez të Teknologjisë (CIT),
Dr. Jona Puci dhe Msc. Isida Mansaku ishin duke mbikëqyrur studentët e CIT në lidhje me
vendosjen e tyre në Web Programming. Projekti i tyre ka të bëjë me projektimin dhe ekzekutimin
e të ashtuquajturit “Llogaritësi Financiar”.
CIT beson se kombinimi i teorisë dhe praktikës çon në rezultate superiore në karrierë dhe në
shoqëri.

122013844 1050115045433383 6464451799695448429 n 2
KËTU NË CIT, NE BESOJMË SE KOMBINIMI I TEORISË DHE PRAKTIKËS TËSHPIE NË REZULTATE SUPERIORE NË KARRIERË DHE NË SHOQËRI 2