Flag of Canada

KAMPIONATI KOMBËTAR I UNIVERSITETIT ORGANIZUAR NGA FSHSU!

KAMPIONATI KOMBËTAR I UNIVERSITETIT ORGANIZUAR NGA FSHSU!

Një numër studentësh të Institutit Kanadez të Teknologjisë morën pjesë në Kampionatin Kombëtar ku morën pjesë Universitetet në Tiranë. Ky ishte një aktivitet i organizuar nga FSHSU!

Në këtë garë nxënësit tanë garuan në disiplinat Futboll dhe Basketboll.

Jemi të lumtur t’i mbështesim studentët tanë nga të dy fakultetet në aktivitetet jashtëshkollore.

CIT Klubet Studentore janë zemra e Jetës Studentore!

Një falenderim i madh shkon për sponsorin tonë, UBA Bank

#CIT #student #futboll #basketboll #kampionati

  • KAMPIONATI KOMBËTAR I UNIVERSITETIT ORGANIZUAR NGA FSHSU!
  • Në këtë garë nxënësit tanë garuan në disiplinat Futboll dhe Basketboll