Julian Saraci ishte i ftuar në Radio Kontakt

Julian Saraci, pedagog në CIT ishte i ftuar në Radio Kontakt për të folur rreth disa
njohurive bazë në lidhje me tatimin që duhet të dijë çdo i ri.
Diskutimi u fokusua në pikat si më poshtë:

  1. njohja e duhur e politikave fiskale;
  2. parimet e një sistemi të qëndrueshëm tatimor;
  3. marrëdhëniet e integruara të sistemit tatimor me strukturat e tjera;
  4. lënda e Tatimeve në CIT lidhur me një teori ndërkombëtare dhe praktikë lokale.
image 4
Julian Saraci ishte i ftuar në Radio Kontakt 2