JAVA NDËRKOMBËTARE E TRAJNIMIT – Programi Erasmus+ – Sevilje, SPANJË

JAVA NDËRKOMBËTARE E TRAJNIMIT – Programi Erasmus+ – Sevilje, SPANJË

Dr. Ditila Ekmekciu është profesoreshë tek Fakulteti i Ekonomisëuniversitetin tonë. Ajo mori pjesë në një përvojë akademike të lëvizshmërisë në Universitetin e Seviljes, si pjesë e Marrëveshjes Ndërinstitucionale të Erasmus+.

Një ngjarje pesë-ditore ku Dr. Ditila prezantoi universitetin tonë dhe gjithçka që ne kemi për të ofruar. Duke filluar nga sistemi ynë më i avancuar i menaxhimit të arsimit deri te programet e akredituara të studimit dhe gjithçka tjetër në mes. Në mënyrë që t’u ofrojmë studentëve të ardhshëm përvoja unike akademike nga vende të ndryshme dhe t’i ndihmojë ata të ndërmarrin hapat e tyre të ardhshëm në arsimin e lartë.

Përveç zhvillimit profesional, kjo ishte një mundësi e shkëlqyeshme për të marrë pjesë në aktivitete multikulturore duke mësuar më shumë për kulturën spanjolle.

  • JAVA NDËRKOMBËTARE E TRAJNIMIT – Programi Erasmus+ – Sevilje, SPANJË
  • aktivitete multikulturore
  • hapat e tyre të ardhshëm në arsimin e lartë
  • profeprofesoreshë tek Fakulteti i Ekonomisësoreshë tek Fakulteti i Ekonomisë
  • Marrëveshjes Ndërinstitucionale të Erasmus+