Java mangësive të aftësive të stafit SEA-BE – Konferencë në Split, Kroaci

Java e stafit të mangësive të aftësive SEA-BE – Konferencë në Split, Kroaci

Universiteti i Splitit mbajti “SEA EU 2022”, një konferencë që fokusohet në bashkëpunimin industri – akademik. Ishte një ngjarje unike që mblodhi së bashku profesorë dhe studiues nga universitetet partnere SEA-BE.

Ai u fokusua kryesisht në nevojat industriale që mund të adoptohen në programet ekzistuese arsimore.

Dr. Emir Dzanic, Zëvendës Rektori për Marrëdhëniet me Jashtë në CIT zhvilloi një panel diskutimi mbi programet kërkimore të doktoraturës së korporatës. Të cilat kohët e fundit kanë fituar popullaritet në mesin e universiteteve evropiane.

Universitete dhe biznese nga Spanja, Franca, Malta, Polonia dhe Kroacia ishin të përfaqësuar në panel.

Përfaqësuesit e CIT, Dr. Emir Dzanic, Dr. Donald Elmazi dhe Dr. Eugen Musta, diskutuan dhe vizituan inkubatorin SPINIT, Universiteti i Splitit, një projekt i financuar nga BE që pret 28 kompani fillestare.

Përvoja e njohur e këtyre vendeve në fushën e industrisë arsimore do të përfaqësohet në universitetin tonë, përmes formave të ndryshme të bashkëpunimit akademik dhe shkencor ndërmjet universiteteve të ndryshme jashtë vendit.

  • Java mangësive të aftësive të stafit SEA-BE – Konferencë në Split, Kroaci
  • SEA EU 2022
  • Universiteti i Splitit