Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë, Shqipëri zhvilloi një vizitë akademike në selinë e DigitAlb

Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë, Shqipëri zhvilloi një vizitë akademike në selinë e DigitAlb.

Gjatë vizitës, stafi i DigitAlb bëri një përshkrim teknik të detajuar të teknologjive të fundit të transmetimit që ata përdorin për studentët e CIT. Përfaqësuesit e DigitAlb adresuan një sërë pyetjesh që studentët dhe pedagogët shoqërues kishin lidhur me çështje të ndryshme.

Vizita u organizua nga Zyra e Çështjeve të Studentëve të CIT.

#hapderë ebotës

Instituti Kanadez i Teknologjise ne Tirane Shqiperi zhvilloi nje vizite akademike ne seline e DigitAlb
Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë, Shqipëri zhvilloi një vizitë akademike në selinë e DigitAlb 2