Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë, Shqipëri bëri një vizitë akademike në selinë eDigitAlb

Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë, Shqipëri bëri një vizitë akademike në
selinë e DigitAlb.
Gjatë vizitës, stafi i DigitAlb bëri një përshkrim teknik të detajuar të teknologjive të fundit të
transmetimit që ata përdorin për studentët e CIT. Përfaqësuesit e DigitAlb adresuan një sërë
pyetjesh që studentët dhe pedagogët shoqërues kishin lidhur me çështje të ndryshme.
Vizita u organizua nga Zyra e Çështjeve të Studentëve të CIT.

186535839 4547123158637656 3815690510590637918 n 1 768x767 1
Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë, Shqipëri bëri një vizitë akademike në selinë eDigitAlb 2