INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË NË PARTNERITET ME MCGRAW HILL KA SJELLË TRAJNIM MBI PËRDITËSIMET E FUNDIT TË MCGRAW HILL

INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË NË PARTNERITET ME MCGRAW HILL KA SJELLË TRAJNIM MBI  PËRDITËSIMET E FUNDIT TË MCGRAW HILL

Sepse të mësuarit ndryshon gjithçka! CIT si pjesë tek Universitetet më të përkushtuar, kërkon mënyrat më të mira për të ofruar shërbim cilësor.

Instituti Kanadez i Teknologjisë në partneritet me McGraw Hill ka ofruar trajnime mbi përditësimet më të fundit të bibliotekës dhe platformës McGraw Hill.

Që nga viti 2016, CIT ka bashkëpunuar me McGraw Hill, një nga 3 botuesit më prestigjioz dhe më të mirë në botë. Sepse CIT synon për t’u ofruar studentëve tanë zgjidhjet më të mira në klasë të bazuara në praktikat e të mësuarit në botën reale.

INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISE NE PARTNERITET ME MCGRAW HILL KA SJELLE TRAJNIM MBI PERDITESIMET E FUNDIT TE MCGRAW HILL
INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË NË PARTNERITET ME MCGRAW HILL KA SJELLË TRAJNIM MBI PËRDITËSIMET E FUNDIT TË MCGRAW HILL 2