INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË NË BASHKËPUNIM ME MCGRAWHILL KA OFRUAR TRAJNIME MBI PËRDITËSIMET E FUNDIT TË MCGRAW HILL

Sepse të mësuarit ndryshon gjithçka!
Instituti Kanadez i Teknologjisë në partneritet me McGraw Hill ka ofruar trajnime mbi
përditësimet më të fundit të bibliotekës dhe platformës McGraw Hill. Që nga viti 2016, CIT ka
bashkëpunuar me McGraw Hill, një nga 3 botuesit më prestigjioz dhe më të mirë në botë, për t’u
ofruar studentëve tanë zgjidhjet më të mira në klasë të bazuara në praktikat e të mësuarit në
botën reale.

image 5 1
INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË NË BASHKËPUNIM ME MCGRAWHILL KA OFRUAR TRAJNIME MBI PËRDITËSIMET E FUNDIT TË MCGRAW HILL 2