INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË (CIT) NË TIRANË, SHQIPËRI MERRPJESË NË KONFERENCËN E TRETË STUDENTORE ME TITULLI “RISI NË INXHINIERI,SHKENCË DHE TEKNOLOGJI”

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) në Tiranë, Shqipëri merr pjesë në
Konferencën e Tretë Studentore të titulluar “Inovacioni në Inxhinieri, Shkencë dhe Teknologji”
të bashkëorganizuar me Albanian University të planifikuar sot, më 7 maj në orën 14:00. Tre
studentë të CIT do të jenë pjesë e kësaj konference:

 1. Klaida Dedolli
 2. Abdusamed Kura
 3. Alesia Cani
  Përdorni lidhjen e mëposhtme për t’u bërë pjesë e saj virtualisht:
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-
  join/19:[email protected]/1620028502022?context=%7B%22
  Tid%22:%228d92a3ce-0c59-45d1-854c-20f973d5fd5e%22,%22Oid%22:%228156afd2-385b-
  4872-bf2d-53ff53cb3add%22%7D
image 3 2 768x768 1 1
INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË (CIT) NË TIRANË, SHQIPËRI MERRPJESË NË KONFERENCËN E TRETË STUDENTORE ME TITULLI “RISI NË INXHINIERI,SHKENCË DHE TEKNOLOGJI” 2