Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka lidhur një marrëveshje partneriteti me WVP Management Tirana (WVP)

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka lidhur një marrëveshje partneriteti me WVP Management Tirana (WVP). Kjo marrëveshje përfshin çështjet si më poshtë:

  • Vendosja e një marrëdhënieje afatgjatë të fushave me interes të ndërsjellë;
  • Trajnimi i vazhdueshëm dhe shkëmbimi i njohurive të stafit të CIT dhe WVP;
  • Aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike;
  • Shkëmbimi i studentëve dhe stafit në evente;
  • Praktika për studentët e CIT.

Instituti Kanadez i Teknologjise CIT ka lidhur nje marreveshje partneriteti me WVP Management Tirana WVP
Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka lidhur një marrëveshje partneriteti me WVP Management Tirana (WVP) 2