INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË (CIT) KA LIDHUR NJË MARRËVESHJE PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN SHQIPTAR (AU).

INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË (CIT) KA LIDHUR NJË MARRËVESHJE PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN SHQIPTAR (AU).

“Kur edukon një person, mund të ndryshosh një jetë, kur edukon shumë, mund të ndryshosh botën” – Shai Reshef

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka lidhur një marrëveshje partneriteti me Universitetin Shqiptar (AU). Kjo marrëveshje është nënshkruar nga Rektori i CIT-së, Prof. Dr. Sokol Abazi dhe Rektori i AU, Prof. Dr. Kaliopi Naska.

Çështjet kryesore të mbuluara janë si më poshtë:

  • Vendosja e një marrëdhënieje afatgjatë të fushave me interes të ndërsjellë;
  • Trajnimi dhe shkëmbimi i vazhdueshëm i stafit akademik të CIT dhe AU;
  • Bashkëpjesëmarrje në projektet e BE-së dhe Erasmus+;
  • Aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike.  
INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISE CIT KA LIDHUR NJE MARREVESHJE PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN SHQIPTAR AU
INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË (CIT) KA LIDHUR NJË MARRËVESHJE PARTNERITETI ME UNIVERSITETIN SHQIPTAR (AU). 2