Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me WVPManagement Tirana (WVP)

Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me
WVP Management Tirana (WVP).
Kjo marrëveshje përfshin çështjet si më poshtë:

  1. Krijimi i një marrëdhënie afatgjatë të fushave me interes të ndërsjellë;
  2. Trajnimi i vazhdueshëm dhe shkëmbimi i njohurive të stafit të CIT dhe WVP;
  3. Aktivitete dhe botime të përbashkëta kërkimore, shkencore dhe akademike;
  4. Shkëmbimi i studentëve dhe stafit në evente;
  5. Praktika për studentët e CIT.
image 5 1 1 768x768 1
Instituti Kanadez i Teknologjisë (CIT) ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me WVPManagement Tirana (WVP) 2