HACKTECH-U I PARË NDËRKOMBËTAR 2021

HACKTECH E PARË NDËRKOMBËTARE 2021

Sot në ambientet e CIT u organizua Ceremonia e Hapjes së HackTech 2021, një bashkëpunim mes Institutit Kanadez të Teknologjisë dhe Universitetit York, Toronto Kanada.

Veprimtaria filloi me fjalën përshëndetëse të prorektorit të CIT – Assoc. Prof Vasil Qano. Profesor Qano nënvizoi rëndësinë që CIT të organizojë ngjarje të tilla dhe falenderoi të gjithë folësit e ftuar që na nderuan me praninë e tyre.

Ing. Shefqet Meda, pedagog në CIT dhe ideator i aktivitetit, gjatë fjalës së tij përmendi arsyet e organizimit të këtij eventi dhe domosdoshmërinë për t’u fokusuar në çështjen e rëndësishme të Sigurisë Kibernetike për Fëmijët!

Ishte kënaqësi të kishim në këtë ngjarje hackathon folësit tanë të ftuar special:

Znj. Alma Tandili – Kryetare e Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës. Znj. Tandili foli për ndryshimet e fundit ligjore, bashkëpunimin ndërinstitucional dhe rëndësinë e ndërgjegjësimit të prindërve dhe fëmijëve për sigurinë dhe mbrojtjen e fëmijëve në internet.

Dr. Roberto De Bernardi – përfaqësues i UNICEF-it në Shqipëri. Dr. De Bernardi foli për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve në internet.

PhD. Vilma Tomco – Drejtore e Përgjithshme në NAECCS, gjatë fjalës së saj falënderoi Institutin Kanadez të Teknologjisë për organizimin e këtij eventi dhe nënvizoi rëndësinë e temës së zgjedhur.

Mirgit Vataj – përfaqësues i Alo 116. Z. Vataj mbajti një prezantim me temën: Fëmijët, Interneti dhe Media.

Në kuadër të bashkëpunimit të CIT me Deutsch Albanische Schule, fëmijët e kësaj shkolle këtu ishin të ftuar në aktivitet dhe z. Vataj mbajti një prezantim për të informuar fëmijët e shkollave fillore për shërbimet e Alo 116 dhe rëndësinë e sigurisë së internetit në mediat sociale.

PhD. Aber Malaj nga Universiteti Polis foli për Cyber ​​Ops.

Znj. Liridona Cani Raza – Përfaqësuese e Lufthansa Industry Solutions. Tema e saj ishte për Mjetet dhe Aplikacionet për Sigurinë Kibernetike.

Z. Rexhion Qafa foli për misionin dhe kontributin e AKCESK-ut në përmirësimin e kuadrit rregullator për mbrojtjen e fëmijëve online.

Z. Eldi Sherifi nga Komisioneri për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Agjencisë së Fëmijëve informoi të pranishmit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe sigurinë në internet.

Universiteti York në Toronto u përfaqësua nga Prof. Enas Tarawneh dhe znj. Esra Kastrati

Prezantimi i Prof. Tarawneh ishte rreth AI në Sigurinë Kibernetike.

Ndërsa znj. Kastrati foli për OWASP Top 10 Rreziqet dhe Dobësitë e Sigurisë.

PhD. Fjalimi i Miranda Harizajt ishte për Sigurinë në Internet,

Z. David Gvineria – Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve në UNICEF. Tema e tij ishte “Ted Talks Sessions” Gjetjet e vlerësimit të thelluar të Çështjeve të Munguara.

Aktiviteti u moderua nga lektoret e CIT znj. Anxhela Baraj dhe znj. Klea Çapari. Sesioni i parë i eventit ishte i aksesueshëm edhe online nëpërmjet platformës ZOOM.

Sesioni i dytë i eventit vazhdoi me garën ndërmjet ekipeve konkurruese për zgjidhjen e kuizit, ushtrimeve dhe sfidave të programimit.

Ing. Shefqet Meda, pedagog në CIT dhe ideator i aktivitetit, gjatë fjalës së tij përmendi arsyet e organizimit të këtij eventi dhe domosdoshmërinë për t’u fokusuar në çështjen e rëndësishme të Sigurisë Kibernetike për Fëmijët!

Jemi krenar që jemi pjesë në Universitetet në Tiranë që ndërmarrin nisma të tilla – CIT, Hap dyert drejt botës!

  • HACKTECH-U I PARË NDËRKOMBËTARE 2021
  • Sot në ambientet e CIT u organizua Ceremonia e Hapjes së HackTech 2021, një bashkëpunim mes Institutit Kanadez të Teknologjisë dhe Universitetit York, Toronto Kanada.