Gamifikimi në arsim

Pikat kryesore të Leksionit të Hapur për Stafin Akademik të CIT – “Gamifikimi në Arsim”!

Leksioni ynë sot ishte si ta bëjmë mësimin argëtues! Këtu në Institutin Kanadez të Teknologjisë, ne kombinojmë punën me argëtimin. Gamifikimi në klasë përdor faktorë motivues për të inkurajuar studentët me mësim. Kështu që ata shtyhen të vazhdojnë të përpiqen për përparim dhe të jenë të motivuar edhe kur ecuria bëhet e vështirë. Për më tepër, në këtë sesion u theksuan përfitimet e gamifikimit si kursimi i kohës dhe parandalimi i mashtrimit, si dhe kufizimet si vështirësia në menaxhimin e klasës dhe problemet teknologjike.

Një mirënjohje e veçantë shkon për PhD. Eugen Musta për ndarjen e përvojës së tij të vlefshme me ne!

CIT, hapni derën tuaj për botën!

  • Gamifikimi në arsim
  • Një mirënjohje e veçantë shkon për PhD. Eugen Musta
  • Leksioni ynë sot ishte si ta bëjmë mësimin argëtues
  • Pikat kryesore të Leksionit të Hapur për Stafin Akademik të CIT – “Gamifikimi në Arsim”!