FORUM MUJOR I STUDENTËVE: “SFIDAT DHE MUNDËSITË E SIPËRMARRJESNË SHQIPËRI”

Pikat kryesore të Sesionit të Parë të Forumit Mujor të Studentëve në CIT! CIT
organizoi sesionin e parë të Forumit mujor me temën “Sfidat dhe mundësitë e sipërmarrjes në
Shqipëri”. Duke ndjekur qasjen nga Studentët/Alumni e CIT për Studentët/Alumni të CIT; ky
sesion kishte si folës kyç dy Alumni të Fakultetit Ekonomik, Renato Civili dhe Migena Xheleku.
Renato është një ekspert në marketing digjital, shitje dhe komunikim. Ai ka themeluar Digital
Academy Albania; një akademi trajnimi që i ndihmon njerëzit të bëhen ekspertë në marketingun
digjital. Migena ka themeluar Immortelle LLC. Është një fillim me bazë bujqësore, që ofron
bimë mjekësore të papërpunuara. Ata po përpiqen të krijojnë dhe konsolidojnë një reputacion në
treg, duke prodhuar bimë mjekësore me cilësi të lartë.
Ne krenohemi me Alumni-t tanë që po bëjnë ndryshimin në tregun shqiptar sot! Nëse dikush
dëshiron të shikojë regjistrimin e Takimit Virtual; ju lutem përdorni lidhjen e mëposhtme:
https://drive.google.com/open?id=1BAhXfq3dLKGtR3PqaMOIhlKDbVfkRlPU

image 7 1 768x768 1
FORUM MUJOR I STUDENTËVE: “SFIDAT DHE MUNDËSITË E SIPËRMARRJESNË SHQIPËRI” 2