Formulari A1 dhe A1Z

Njoftim për plotësimin e formularit A1 dhe A1Z.
Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) ka miratuar se periudha e aplikimeve me formularët A1
dhe A1Z për Maturën Shtetërore do të jetë në periudhën 3 – 7 Shkurt 2020.
Urdhri i aplikimit si më poshtë:

urdher aplikim a1 a1z 1 1 1
Formulari A1 dhe A1Z 2