Folësi i ftuar Dr. Mansour Al Shamali

Dr. Mansour Al Shamali, Profesor i Financës, në Universitetin Module (Dega e
Dubait), Austri, do të na nderojë me praninë e tij nesër në Institutin Kanadez të Teknologjisë. Dr.
Al Shamali është një Strateg i Lartë Akademik dhe Financiar nga Kuvajti, me mbi 30 vjet
përvojë në menaxhimin e rrezikut, qeverisjen e korporatave, bankën Iskame, konsulent në tregjet
e aksioneve, mbikëqyrës për shumë teza Doktorature (Dr.) dhe Master dhe vlerësimin e
punimeve kërkimore në fushat e investimeve dhe financave. Dr. Al Shamali është fitues i çmimit
“Education Leadership” në Lindjen e Mesme, tetor 2017. Dr. Al Shamali do të mbajë një leksion
të hapur me temë: “Financa dhe Banka”.
Vendi: Salla e Konferencave – CIT
Data: 3 Mars 2020
Ora: 10:00

Guest Speaker 1 768x768 1
Folësi i ftuar Dr. Mansour Al Shamali 2