Fjalimi i rektorit për stafin dhe studentët e CIT

Rector Speech 1
Fjalimi i rektorit për stafin dhe studentët e CIT 2