FITUESIT E KONKURSIT TË MATEMATIKËS

Sot shpërblyem fituesit e Konkursit të Matematikës të organizuar nga CIT për maturantët.

Këta studentë të talentuar u shpërblyen me bursa për të studiuar në CIT në drejtimin e tyre të zgjedhur.

Fituesja e vendit të parë – Doris Myftiu!

Fituesi i vendit të dytë – Elion Emini

Fitueset e vendit të tretë me pikë të barabarta janë Kristina Vatnikaj dhe Eranda Roshi.

Dëshirojmë të falënderojmë të gjithë ata që morën pjesë në konkursin tonë dhe t’i urojmë fat në studimet e tyre!

  • FITUESIT E KONKURSIT TË MATEMATIKËS
  • Elion Emini
  • Doris Myftiu
  • Dëshirojmë të falënderojmë të gjithë ata që morën pjesë
  • Fitueset e vendit të tretë
  • Fituesi i vendit të dytë
  • Fituesja e vendit të parë
  • bursa për të studiuar në CIT
  • studentë të talentuar
  • Sot shpërblyem fituesit e Konkursit të Matematikës të organizuar nga CIT për maturantët