ERASMUS+ NË SPANJË!

Falë marrëveshjeve që CIT ka me Universitete Europiane dhe programet Erasmus+, studentët tanë të mrekullueshëm, Amos Huta – student Masteri në Inxhinieri Softuerike, Artenisa Buçpapaj dhe Silbiana Demaj – studente të programeve Bachelor në Inxhinieri Softuerike, janë duke ndjekur një semestër në Universitetin e Korunas në Spanjë!

CIT ka marrëveshje ndër-institucionale me më shumë se 20 Universitete partnere Europiane në Portugali, Turqi, Greqi, Spanjë, Itali, Finland, Lituani dhe më shumë!

Hap Dyert drejt Botës me CIT!

#CIT #chooseCIT #albania #university #openyourdoortotheworld

  • ERASMUS+ NË SPANJË!
  • student Masteri në Inxhinieri Softuerike
  • Falë marrëveshjeve që CIT ka me Universitete Europiane dhe programet Erasmus+