Eksplorimi i kryqëzimit midis Industrisë së Softuerit dhe Edukimit për Inxhinieri Softuerike

Sot patëm kënaqësinë t’i bashkoheshim Dr. Orges Çiço në internet në Google Meet duke diskutuar rreth tendencave të industrisë në edukimin e inxhinierisë softuerike! Dr. Çiço vuri në dukje boshllëqet e mundshme midis Industrisë së Softuerit dhe arsimit, të cilat nënkuptonin njohuri të zbatueshme për studiuesit, edukatorët dhe praktikuesit. Diskutimi u përqëndrua në trendet e Inxhinierisë së Softuerit, tendencat më të eksploruara të industrisë në arsim, tendencat e Inxhinierisë Softuerike në arsim, përdorshmëria dhe vlera e zbatimit të softuerit, ndër të tjera. Hapni dyer drejt botës!

PLACEHOLDER image252
Eksplorimi i kryqëzimit midis Industrisë së Softuerit dhe Edukimit për Inxhinieri Softuerike 2