DR. FATON BISLIMI BËN VIZITË NË CIT

Faton Bislimi, pedagog në Kanada dhe SHBA dhe themelues i Fondacionit Arsimor Jofitimprurës “TBG Foundation”, zhvilloi një vizitë në Institutin Kanadez të Teknologjisë në Tiranë-Shqipëri ku u prit nga Zëvendës Rektori, Përfaqësues i Administrimit të Bordit. Administratori dhe Shefi i Departamentit. Ishte një bisedë e përgjithshme lidhur me fushat me interes të përbashkët ku institucionet ku punon Dr. Bislimi dhe CIT mund të jenë partnerë në të ardhmen.

Elementet kryesore të propozimeve ishin, për të përmendur disa, përmirësimi i mëtejshëm i kurrikulës CIT bazuar në:

  • Praktikat më të fundit të atyre të Amerikës së Veriut;
  • Bashkëpunimi me institucione të ndryshme;
  • Shkëmbimi i personelit akademik;
  • Bashkëorganizimi i eventeve që ndikojnë në të mirën më të madhe etj.

Presim një bashkëpunim të frytshëm mes institucioneve tona!

Universitetet janë përgjegjës për përgatitjen e kushteve më të mira për studentët.

#hapderënebotës

DR. FATON BISLIMI BEN VIZITE NE CIT
DR. FATON BISLIMI BËN VIZITË NË CIT 2