DR. FATON BISLIMI BËN NJË VIZITË NË CIT

Faton Bislimi, pedagog në Kanada dhe SHBA dhe themelues i Fondacionit
Arsimor Jofitimprurës “TBG Foundation”, bëri një vizitë në Institutin Kanadez të Teknologjisë
në Tiranë-Shqipëri ku u prit nga Zëvendës Rektori, Përfaqësues i Bordit Administrativ,
Administratori dhe Shefi i Departamentit. Ishte një bisedë e përgjithshme lidhur me fushat me
interes të përbashkët ku institucionet ku punon Dr. Bislimi dhe CIT mund të jenë partnerë në të
ardhmen.
Elementet kryesore të propozimeve ishin, për të përmendur disa, përmirësimi i mëtejshëm i
kurrikulës CIT bazuar në praktikat më të fundit të atyre të Amerikës së Veriut, bashkëpunimi me
institucione të ndryshme, shkëmbimi i personelit akademik, bashkëorganizimi i eventeve që
ndikojnë në të mirën më të madhe etj. Presim një bashkëpunim të frytshëm mes institucioneve
tona!

image 12 768x768 1
DR. FATON BISLIMI BËN NJË VIZITË NË CIT 2