Ditëve Informative të Gjimnazistëve 2021

Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (CIT) në Tiranë-Shqipëri po
merr pjesë në aktivitetin e “Ditëve Informative të Gjimnazistëve 2021” organizuar nga MASR.
Leksionet tona janë çdo ditë online në orën 12:00-15:00 për të ofruar të gjitha llojet e përgjigjeve
për nxënësit e shkollave të mesme. Ata do të ndajnë me të interesuarit misionin dhe vizionin e
CIT; pse të zgjidhni CIT; programet e studimit të TAK; përvoja e CIT, oferta akademike e CIT
në lidhje me mundësitë e ardhshme dhe shumë më tepër. Bashkohuni me ne në takimet tona të
përditshme në linkun si më poshtë:
https://zoom.us/j/8481108377?pwd=ZG4vQ2ZtQTlOb055VndxbVV1cVZ1Zz09

image 11
Ditëve Informative të Gjimnazistëve 2021 2