Dita Përmbyllëse e bashkëpunimit intensiv 1-mujor mes CIT-GIZ-GERMIN

Përfaqësuesit e GIZ dhe Germin erdhën në ambientet e CIT për të zhvilluar një
diskutim konstruktiv në lidhje me përvojën e bashkëpunimit tonë 1-mujor dhe për të diskutuar
rreth fushave të denja për hetim të mëtejshëm dhe interes të ndërsjellë. Për më tepër, ne kemi
planifikuar të nënshkruajmë një memorandum mirëkuptimi në të ardhmen.
Ky takim përmbylli ardhjen e një inxhinieri të lartë IT dhe Kompjuterik në ambientet e CIT-it,
ku pati disa takime dhe aktivitete me stafin dhe studentët e CIT.
Fokusi i këtyre ngjarjeve ishte ndërkombëtarizimi i CIT, shkëmbimi i përvojave më të fundit të
bizneseve gjermane, përditësimi i kurrikulës CIT me njohuri të aplikuara dhe ushtrimi i projektit
të riintegrimit ndërmjet CIT-GIZ-GERMIN.

I vlerësojmë përpjekjet dhe kohën e Erdogan Imerit për të ndarë me ne mësime të tilla të
vlefshme dhe pasion të pakompromis! Faleminderit shumë Erdogan!

test 1 768x768 1
Dita Përmbyllëse e bashkëpunimit intensiv 1-mujor mes CIT-GIZ-GERMIN 2