DITA E PREZANTIMIT TE PRAKTIKES (INTERNSHIP-IT)

CIT si një nga universitetet private në Tiranë më të përkushtuara pati kënaqësinë të organizojë një tjetër ditë të suksesshme prezantimesh për mundësi praktike!

Studentët Bachelor Ekonomi dhe Bachelor Inxhinieri patën mundësinë të paraqesin përvojën e tyre të praktikës përpara komitetit të CIT. Ata ishin të etur për të dhënë komentet e tyre dhe për të ndarë gjithçka që kanë mësuar gjatë këtij udhëtimi dhe rishikimin e literaturës përkatëse që kanë mbuluar gjatë studimeve të tyre.

Praktikat janë një mundësi për të rrjetëzuar dhe për të ndërtuar lidhje të qëndrueshme profesionale. Shkoni më shumë për të arritur dhe për të krijuar marrëdhënie me njerëz nga departamente të tjera dhe keni atë një burim për të gjetur punën tuaj të ëndrrave.

Jemi të lumtur të dëgjojmë për përvojën pasuruese që ata patën gjatë praktikës dhe u kënaqëm duke parë se sa ishte rritur zhvillimi i tyre profesional.

  • DITA E PREZANTIMIT TË INTERSHIP-IT (PRAKTIKËS)
  • ditë e suksesshme prezantimesh për mundësi praktike
  • Studentët Bachelor Ekonomi
  • Studentët Bachelor Inxhinieri
  • Praktikat
  • rritur zhvillimi i tyre profesional
  • mundësi për të rrjetëzuar dhe për të ndërtuar lidhje të qëndrueshme profesionale
  • universitetet private në Tiranë më të përkushtuara