DITA E MBROJTJES SË TEZËS SË DIPLOMËS.

Udhëtimi emocionues akademik për studentët tanë Bachelor dhe Master ka arritur në fund!

Sot ata prezantuan tezën e diplomës para Komisionit tonë për të përfunduar me sukses studimetCIT.

Kombinimi i punës suaj përfundimtare është sfidues sepse kërkon një autonomi të madhe. Prandaj është e nevojshme të demonstroni aftësinë për të zbatuar njohuritë e fituara dhe kompetencat përkatëse në ekonomi dhe inxhinieri.

Me këtë rast, ne jemi të lumtur të themi se studentët tanë i prezantuan temat e tyre në një mënyrë shumë profesionale dhe mbreslënëse. Ishte e mrekullueshme të dëgjosh për të menduarit kreativ dhe aftësitë praktike që ata kanë fituar gjatë studimeve të tyre. Duke vënë në veprim njohuritë akademike që kanë fituar gjatë studimeve në një nga Universitetet private në Tiranë që studentët e saj e vlerësojnë pamasë.

  • DITA E MBROJTJES SE TEZES SE DIPLOMES.