Debati CIT – Paketa fiskale për buxhetin e vitit 2022!

Debati CIT – Paketa fiskale për buxhetin e vitit 2022!

Të premten e kaluar, më 26 nëntor, Qendra e Inovacionit, Kërkimit dhe Zhvillimit – CIRD Economy organizoi një debat të hapur! Dr. Enriko Ceko, kreu i CIRD Ekonomisë drejton debatin për ndryshimet në paketën fiskale për buxhetin e vitit 2022.

Debati CIT – Paketa fiskale per buxhetin e vitit 2022
Debati CIT – Paketa fiskale për buxhetin e vitit 2022! 2