Datat e Aplikimit dhe Regjistrimit në Universitet

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, datë 30.07.2019, ka publikuar Udhëzimin
Nr.17 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë”.
Datat e aplikimit dhe regjistrimit për ciklin e parë bachelor, ciklin e dytë master dhe transferimet
janë si më poshtë:

Udhëzim-nr.17-datë-30.7.2019

Kolegji Universitar “Instituti Kanadez i Teknologjisë”
Proçedura e aplikimit dhe regjistrimit për kategoritë si më poshtë:
Bazuar në Udhëzimin Nr.17, datë 30.07.2019 të Ministrisë së Arsimit, Sport dhe Rinisë
 Kategoria e aplikimitAfati i aplikimit të kandidatëve për programet në CITShqyrtimi i aplikimeve nga Komisionet e ngritura nga CIT dhe publikimi i listave  renditëse fituesePublikimi i listave përfundimtare  fitueseData për regjistrimin e kandidatëve pranë sekretarisë mësimore të CITAfatet finale për regjistrimin e kuotave të paplotësuara për çdo kategori
Cikli i parë BachelorRegjistrimi me Transferim dhe për program të dytë studimi02.09.2019-13.09.201924.09.201927.09.201907.10.2019-11.10.2019deri në datë 18.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Regjistrimi i kandidatëve nga Republika e Kososvës, atyre me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medgjeva dhe Bujanovci. Kandidatët me statuset: Aftësi të kufizuar, Jetimit si dhe kandidatëve të komunitetit rom dhe egjiptian.20.08.2019-30.08.201903.09.201912.09.201912.09.2019deri në datë 07.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Regjistrimi i kandidatëve shtetas të huaj.20.08.2019-30.08.201903.09.201912.09.201919.09.2019deri në datë 07.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Cikli I dytë Master i ShkencaveRegjistrimi në programet e ciklit të dytë Master i Shkencave.Deri në 18.10.201929.10.201929.10.201915.11.2019NA
Regjistrimi me Transferim dhe për program të dytë studimi06.09.2019-19.09.201930.09.201910.10.201910.10.2019-14.10.2019deri në datë 18.10.2019 vazhdon regjistrimi i kandidatëve për kuotat e mbetura të paplotësuara
Kalendari i aplikimit dhe regjistrimit universitar e1566382685683 768x643 1
Datat e Aplikimit dhe Regjistrimit në Universitet 2