ÇMIMI MAJ 2020 – THIRRJE PËR PUNËT

I nderuar autor/kërkues,

Është me të vërtetë një kënaqësi për ne t’ju informojmë për numrin tonë të ardhshëm “Numri i majit 2020” në “CIT Review Journal” (CIT rev.).

CIT rev. është një revistë multidisiplinare e cila ofron një platformë për studiuesit, akademikët, profesionistët dhe studentët për të ndarë arritjet e kërkimit dhe perspektivat e tyre.

“May Issue 2020” (Dorëshkrimi i caktuar: 31 maj 2020) Zonat që do të mbulohen (jo të kufizuara)

Ekonomi dhe Biznes; Teknologjia e Informacionit dhe Inxhinieria; shkencat humane.

Duke marrë parasysh njohuritë tuaja profesionale në fushat përkatëse, jeni të ftuar të dërgoni punën tuaj origjinale kërkimore në këtë çështje.

Informacione shtesë rreth revistës, duke përfshirë udhëzimet për autorët, gjenden në http://crj.cit.edu.al/

Si të dorëzoni një letër ose të kërkoni? Përgjigjuni këtij Email ([email protected]) dhe bashkëngjitni punimin tuaj.

Pres përgjigjen tuaj të favorshme dhe ju falënderoj paraprakisht për kohën dhe konsideratën tuaj.

…………………………..

Ju uroj gjithë të mirat,

Prof Dr. Sokol Abazi

Kryeredaktor

CIT Review Journal

ISSN NR: 2523-6962

Email: [email protected]

Ju ftojmë t’ia përcjellni këtë email Miqve / Studentëve / Stafit / Kolegëve / Bashkëpunëtorëve / Studiuesve të tjerë, të cilët mund të përfitojnë nga kjo.

CMIMI MAJ 2020 THIRRJE PER PUNET
ÇMIMI MAJ 2020 - THIRRJE PËR PUNËT 2