CIT MIRËPRET EDUKIMIN CITANA DHE POLIVERSITETI

CIT pati kënaqësinë të mirëpresë javën e kaluar Dr. Cagri Bagcioglu, Drejtues i Evropës në zhvillim dhe Azisë Qendrore të Cintana Education, Dr. Alejtin Berisha, Kryetar i Shkollave Ndërkombëtare Finlandeze.

Diskutuam për mundësitë e bashkëpunimit, duke synuar t’u ofrojmë studentëve tanë në CIT, zgjidhje inovative arsimore, kurrikulë dhe trajnime ndërkombëtare.

Cintana Education është një kompani amerikane e themeluar nga Doug Becker, e cila bashkëpunon me Universitetin Shtetëror të Arizonës, së bashku me Poliversity, aspirojnë të jenë partnerë solidë biznesi për universitetet në procesin e tyre të përshtatjes me botën e re digjitale për të përmirësuar përvojën e të mësuarit të studentëve.

#bashkepunime #partneritet #universitar #student #tekn

CIT WELCOMING CINTANA EDUCATION AND POLIVERSITY