CIT – UNICEF | Takimi i Bashkëpunimit

CIT – UNICEF | Takimi i Bashkëpunimit

Patëm kënaqësinë të presim në universitetin privat CIT, përfaqësuesin e UNICEF-it në Shqipëri, z. Roberto De Bernardi.

Në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin dhe projektet e ardhshme me fokus fëmijët dhe të rinjtë, ku prezantuam kapacitetet:

në nivelin që mund të kontribuojnë në zhvillimin e zgjidhjeve digjitale për grupet e synuara të UNICEF-it.

Për më tepër, CIT theksoi rëndësinë e lidhjes midis teknologjisë dhe idealeve të UNICEF-it për suksesin afatgjatë të bashkëpunimit.

Në ndjekje të objektivave tona, ne punojmë ngushtë me shumë institucione dhe organizata të tjera. Për këtë qëllim lidhen marrëveshje bashkëpunimi. Prandaj ky takim përbën sinjalin e bashkëpunimit të ngushtë mes dy institucioneve dhe shumë aktiviteteve të ardhshme.

  • CIT – UNICEF
  • Takimi i Bashkëpunimit
  • z. Roberto De Bernardi
  • UNICEF
  • CIT theksoi rëndësinë e lidhjes midis teknologjisë dhe idealeve të UNICEF-it