SKUADRA E STUDENTËVE CIT #CONNECTIT

Skuadra e studentëve të CIT punon në zgjidhje digjitale si pjesë e programit #ConnectIT me BE-në për Inovacionin

Kristi Nene, Jona Shtini, Arlinda Doçi, Ornela Loloci, Greisa Kalbaj dhe Adrian Hyseni, po punojnë së bashku për të zhvilluar një zgjidhje dixhitale për bizneset dhe organizatat!

Këta studentë po zhvillojnë aktualisht një aplikacion celular për IGS (Insurance General Services), kompania e parë private e trajtimit të dëmeve e licencuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (FMA) në industrinë e sigurimeve.

#studentët #cit #HapDerënTajBotës #teknologji

  • SKUADRA E STUDENTËVE CIT #CONNECTIT
  • Arlinda Doçi
  • Jona Shtini
  • Kristi Nene
  • industrinë e sigurimeve
  • Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (FMA)
  • kompania e parë private e trajtimit të dëmeve
  • Këta studentë po zhvillojnë aktualisht një aplikacion celular për IGS (Insurance General Services)
  • për të zhvilluar një zgjidhje dixhitale për bizneset dhe organizatat
  • Skuadra e studentëve të CIT punon në zgjidhje digjitale si pjesë e programit #ConnectIT me BE-në për Inovacionin