CIT REVIEW JOURNAL TANI ËSHTË INDEKSUAR NË CITEFACTOR,INDEKSIMI MË I MADH NË BOTË I REVISTAVE SHKENCORE

CIT Review Journal ISSN: 2523-6962 tani është indeksuar në Citefactor, indeksimi
më i madh në botë i revistave shkencore! Për më shumë informacion në lidhje me CRJ dhe
Citefactor, ju lutemi përdorni lidhjet e mëposhtme:
https://www.citefactor.org/page/faqs
http://crj.cit.edu.al/
CIT Review Journal është një revistë ndërkombëtare që ofron në mënyrë efektive një forum për
akademikët, profesionistët, studentët e diplomuar dhe universitar, kolegët dhe bashkëpunëtorët
për të ndarë zhvillimet dhe përparimet më të fundit në njohuritë dhe praktikën e Ekonomisë dhe
Biznesit; Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë; Shkencat humane. Interesi ynë për të
promovuar kërkime me cilësi të lartë reflektohet qartë në krijimin e një procesi rishikimi nga
kolegët dhe një grup ekspertësh të profilit të lartë të redaktorëve të asociuar dhe anëtarëve të
bordit redaktues.