CIT priti Delegacionin e Universitetit Sakarya

Gjatë kësaj vizite 5-ditore, delegacioni zhvilloi takime me instanca të ndryshme të CIT për të parë mundësinë e zgjerimit të bashkëpunimit në projekte të tjera të përbashkëta. Kjo ishte një vizitë e këndshme në të cilën u la hapësirë për bashkëpunim të mëtejshëm dhe CIT u ftua të vizitojë ambientet e Universitetit Sakarya në Turqi.

Instituti Kanadez i Teknologjisë pati kënaqësinë ta nderonte këtë vizitë me një dhuratë personale dhe një çantë CIT ku përmban Revistën- CIT Review-Journal më të fundit dhe Librin e Konferencave CIT!

PLACEHOLDER image266
CIT priti Delegacionin e Universitetit Sakarya 2