CIT NËNSHKRUAN NJË MEMORANDUM MIREKUPTIMI ME UNIVERSITETIN E KASSELIT, GJERMANI.

CIT NËNSHKRUAN NJË MEMORANDUM MIREKUPTIMI ME UNIVERSITETIN E KASSELIT, GJERMANI.

Instituti Kanadez i Teknologjisë, Tiranë-Shqipëri ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Universitetin e Kaselit, Gjermani. Kjo marrëveshje u nënshkrua duke marrë parasysh interesin tonë të përbashkët në promovimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe në zhvillimin e bashkëpunimit akademik dhe arsimorfushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.

Nenet e këtij partneriteti përfshijnë zbatimin e projekteve të përbashkëta kërkimore me interes të përbashkët. Për më tepër, për sa i përket stafit dhe studentëve të CIT-it, ky partneritet mbulon shkëmbimin e stafit dhe studentëve të CIT-it dhe postet e profesorëve vizitorë ose postet e përkohshme akademike. Së fundi, përmban informacione për bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit në lidhje me:

  • kongrese
  • konferenca
  • takime akademike seminare;

si dhe shkëmbimin e literaturës akademike dhe punimeve kërkimore.

CIT NENSHKRUAN NJE MEMORANDUM MIREKUPTIMI ME UNIVERSITETIN E KASSELIT GJERMANI.
CIT NËNSHKRUAN NJË MEMORANDUM MIREKUPTIMI ME UNIVERSITETIN E KASSELIT, GJERMANI. 2